Pályázat

Kedvezményezett neve: PRI-MO-RA 2000 Kft.
Projekt címe: PRI-MO-RA 2000 Kft. technológiai fejlesztéseinek támogatása
Szerződött támogatás összege: 172 901 299, – Ft.
Támogatás mértéke: 70%
Projekt befejezési dátuma: 2023.09.30
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.16-22-2023-00180

Projekt leírás:

 A támogatásnak köszönhetően a cég komplex fejlesztést hajtott végre: ingatlan átalakításra, infrastrukturális fejlesztésre, eszközök és szoftver beszerzésre, üzleti felhő és tanácsadás szolgáltatás igénybevételére került sor.

Az ingatlan átalakításoknak köszönhetően sikerült kialakítani 576+60 négyzetméternyi új üzemrészt, továbbá egy 344 négyzetméteres raktár új iroda, bemutató terem és szociális helyiséget. Továbbá, a projekt részét képezte termelő eszközök beszerzése: Galván technológiai sor, informatikai eszközök, továbbá üzleti felhószolgáltatás és tanácsadás szolgáltatás igénybevétele, illetve 58.29.2 teszor számú csomagolt alkalmazási szoftver.

A végrehajtott beruházásoknak köszönhetően a vállalkozás számos területen fejlesztésre kerül, így például a működéshez szükséges infrastruktúra az épület és eszközbeszerzések lévén, továbbá a cég vezetéshez kapcsolódó kompetenciák és stratégiák a tanácsadások kapcsán. Összességében a projekt végrehajtásának eredményeként a cg hatékonysága, termelékenysége jelentősen fejlődött, amelynek köszönhetően magasabb színvonalon képes kiszolgálni ügyfeleit.

Kedvezményezett neve: PRI-MO-RA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztés tárgya: a PRI-MO-RA 2000 Kft technológiai fejlesztése 

Visszatérítendő hitel összege: 101,47 millió Ft

Projekt azonosító száma: GINOP-8.3.5-18/A

Projekt leírás: a meglévő kapacitás növelése, a komplett kerítésgyártási Lean sor összeállítása, mely biztosítja a hatékony termelést és a versenyképes árat. Új telephelyünk informatikai eszközökkel való felszerelése.

Kedvezményezett neve: PRI-MO-RA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztés tárgya: a PRI-MO-RA 2000 Kft technológiai fejlesztése 

Visszatérítendő hitel összege: 47 780 421 Ft

Projekt azonosító száma:GINOP-8.3.5-18

Projekt leírás: A projekt keretében beszerzett eszközök hozzájárulnak a PRI-MO-RA 2000 Kft technológiai korszerűsítéséhez. A korszerű raklapos polcrendszer megfelelő tárolási lehetőséget biztosít, mely használatához elengedhetetlen a nagy teherbírású emelőgépek megléte is.

Kedvezményezett neve: PRI-MO-RA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztés tárgya: A finanszírozás célja a Kft. likvid működésének biztosítása, a cég likviditásának növelése.

Visszatérítendő hitel összege: 59 620 000 Ft

Projekt azonosító száma: GINOP-8.3.5-18/B

Projekt leírás:

TEÁOR: 2562

A hitelkérelem során igényelt összegből a 29 620 000.-Ft-t nyersanyagok beszerzési költségeire kívánjuk fordítani. Munkaerő költségeire 30 000 000.Ft-t kívánunk fordítani

 

Kedvezményezett neve: PRI-MO-RA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztés tárgya:a PRI-MO-RA 2000 Kft technológiai fejlesztése

Visszatérítendő hitel összege: 79 690 167 Ft

Projekt azonosító száma: GINOP-8.3.5-18

Projekt leírás:

Az új technológia az előállítási költségeket jelentősen csökkenti, ugyanakkor a termék értékesítési, és külföldi piacra jutási lehetőségeket nagy mértékben növeli .A beruházásnak köszönhetően Cégünk nagyobb részt tud vállalni a kerítés gyárátás és értékesítésben

 

Kedvezményezett neve: PRI-MO-RA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztés tárgya: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

Támogatási összeg: 9.051.031 Ft

Támogatás intenzitása: 70 %

Projekt várható befejezési dátuma: 2024.03.28.

Projekt azonosító száma: GINOP Plusz-3.2.1-21

 

Projekt leírás:

A projektek keretében megvalósuló képzések bemutatása:

Korszerű gyakorlat: az alkalmazkodóképesség javítása – szervezeti azonosság

A képzés célja, hogy a hallgató megismerje és alkalmazni tudja azokat a hiánykompetenciákat, melynek segítségével képes lesz az alkalmazkodóképességének a javítására a szervezeti azonosság területén. A képzés tematikája úgy áll össze, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen egy-egy cég vagy intézmény mindennapjaihoz, ahol szükségesek az itt elsajátítható kompetenciák, mint az egyéni alapkészségek, a szervezet- és az értékteremtés fejlesztése.

 

A képzés tartalma:

Gondolkodás elméleti és tudatos használata.

Koncepcióalkotás folyamata.

Az érték és munkaszemlélet fogalmai

A munkavégzés 12 alaptörvénye

Szervezeti azonosság ismerete

A vízió, misszió és az érték meghatározása a szervezetben

Szervezeti korrupciós pontos ismerete és felismerése a szervezeti működésben.

Az együttműködés, az egység és az egyetértés megteremtése

A maximalizmus, a transzparencia és a proaktivitás megvalósítása

A minőség, a sztenderdizálás és a rend és rendszer megvalósítása a szervezetben

A szervezeti identitás meghatározása 17 lépésben

A szervezeti identitás vizualizálása

 

Csapatépítés: a csapat együttműködésének fejlesztése

A képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják a mindennapi munkaéletben fellelhető társadalmi csoportjain belüli: pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. A képzésen részt vevő képes legyen azonosítani a csoportszerepeket, érzelmeket, szükségleteket, működő kommunikációs stratégiákat és az együttműködés egyértelmű jeleit.

 

A képzés tartalma:

Az együttműködés minőségét befolyásoló tényezők, a csoporton belüli együttműködés alapjai

Az együttműködő magatartás jellemzői és jelei a csoportban

A csoport és a csapat közötti különbségek

A kommunikáció fontossága a csapat együttműködésében

A csapaton belüli szerepek befolyásoló ereje, a dinamika kialakításában játszott szerepe.

Érzelmek és szükségletek a csapaton belül

Minden témára vonatkozó módszertani tartalom: szituációs játékok és kihívást jelentő feladatok közös megoldása és feldolgozása (Kolb tapasztalati tanulás modelljét alkalmazva a gyakorlatban).

 

Hatékony kommunikáció: a szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése

A képzés célja: Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi szervezeti kommunikációs helyzetekben szóban és írásban hatékony tudjon lenni.

 

A képzés tartalma:

A kommunikáció alapmodellje.

A belső és a külső kommunikáció közti különbségek.

A belső kommunikációs rendszer felépítése.

A belső kommunikációs rendszer elemei, és ezek felhasználási lehetőségei: mikor érdemes írásban és mikor szóban kommunikálni

Szóbeli kommunikációs gyakorlatok.

Írásbeli kommunikációs gyakorlatok.

A külső kommunikáció célja és felületei, és ezek sajátosságai

A külső kommunikációtól elvárható benefitek.

 

Lean alapok: szemléletformálás (16 óra)

A képzés célja: A lean filozófia gyakorlati alkalmazása eredendően a termeléshez kötődik, azonban nagyon sok eleme egyszerűsített változatban alkalmazható hétköznapjaink során is. A képzési program célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a lean filozófia alapvető módszereivel, amelyeket a képzés során hétköznapi alkalmazási alternatívákba transzferálnak. A képzés alapvető célja, hogy a résztvevő saját élményű tanulását biztosítsa azáltal, hogy nem kész alkalmazási alternatívákat kap, hanem önállóan és csoportban konstruál lean felhasználási lehetőségeket hétköznapi folyamataira.

 

A képzés tartalma:

A lean menedzsment kialakulásának története

A lean menedzsment célja

2 fő alapelv: ember tisztelete, veszteségek eltávolítása

A vevő az érték fogalmának értelmezése és kapcsolata

veszteség lean értelmezése

A lean rendszer felépítésének 5 alapvető lépése:

  1. Az érték meghatározása
  2. Az értékteremtő folyamat feltérképezése
  3. Akadálytalan áramlás biztosítása
  4. Húzórendszer kialakítása és üzemeltetése
  5. A folyamatos fejlesztés

Hogyan alkalmazzam a lean rendszert a hétköznapokban? Minta lean rendszer bemutatása

Az 5S módszer alapjai, célja jelentése (rend, fegyelem, tisztaság, fenntarthatóság, ezek beépítése)

Hogyan alkalmazható az 5S módszer mindennapjaim során?

Egy szabadon választott hétköznapi művelet előkészítése az 5S módszer alkalmazásával csoportban.

Az elkészült módszerek ismertetése és értékelése

 

Vezetői kompetenciák fejlesztése: önismeret, kommunikáció, delegálás

A képzés célja: Interperszonális kapcsolataink esetében többször előfordulhat, hogy vezetői szerepbe kerülünk. A képzés célja, hogy a résztvevő fejlessze a vezetői önismeretét és a vezetői kommunikációját, valamint megtanuljon delegálni, képes legyen a saját folyamatait szétválasztani vezetői és munkatársi folyamatokra.

 

A képzés tartalma:

A vezetés fogalma, értelmezései

Vezetői önismeret: erőforrások, vezetői stílusok, szerepek

Vezetői viselkedésformák: formális és informális hatalom, humán erőforrás szemléletű vezető, utasító vezető

Az önismeret jelentése és jelentősége, fejlesztésének lehetőségei

Johari ablak megismerése és kitöltése. Vezetői életúttérkép kitöltése és közös feldolgozása. Vezetői erőforrások összegyűjtése.

A vezetői kommunikáció sajátosságai az általános kommunikációhoz képest.

Cselekvésre ható kifejezések, szófordulatok. Kérdezéstechnika (kérdéstípusok és hatásuk)

Visszajelzés vezetőként, visszajelzési technikák.

Kommunikáció írásban: email, feljegyzés, megbízás, prezentáció.

Különbségtétel delegálás és megbízás között

Munkatársak felkészítése a delegálás fogadására

Delegálási technikák. Ellenőrzési technikák, kontrollrendszer működtetése a delegált folyamatokban

 

Együttműködési technikák: azonosság és motiváció

A képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják a mindennapi munkaéletben fellelhető társadalmi csoportjain belüli: pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. A résztvevő képessé válik a különböző csoportszerepek megkülönböztetésére. A képzésen részvevő meg tudja állapítani a kompromisszum és a konszenzus közötti különbséget, és képes lesz a harmonikus együttműködő munkakörnyezet kialakítására.

 

A képzés tartalma:

A csoportműködés folyamatai, hatásai

Csoportműködés szabályai

Az azonosság fogalma, szerepe

A csoporton belüli azonosság felmérése

A motiváció fogalma, szerepe

Motivációs technikák, elméletek (pl. Herzberg, McClelland, Susan Fowler stb.)

A saját motivációs faktorok feltérképezése

Az együttműködési kódex fogalma

Saját kódex megírása, használata

 

Munkahelyi wellbeing

A képzés célja, hogy komplex szemléletmódot mutasson a munka és a magánélet összehangolásának segítésére a wellbeing három nagy terültén: a lelki-, a mentális- és a fizikai egészség megőrzésén keresztül. További cél, hogy a résztvevők konkrét technikákat próbáljanak ki a szerepek összeegyeztetésére, a stressz kezelésére, az idő beosztására, valamint az érzelmek és a szükségletek megfelelő kommunikációjára.

 

A képzés tartalma:

Önismeret

Időhatékonyság, erőforrás-menedzsment

Kommunikáció és kiégés megelőzése

 

Együttműködésfejlesztés: munkatársi kapcsolatok fejlesztése

A képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják a mindennapi munkaéletben fellelhető társadalmi csoportjain belüli: pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. A képzés célja, hogy mindezeken keresztül fejlődjön a résztvevők érzelmi intelligenciája, valamint a munkatársi kapcsolataik. A képzés további célja, hogy tudatosodjanak a résztvevők erősségei és személyes preferenciái, valamint erősödjenek a szervezeten belüli informális kapcsolatok.

 

A képzés tartalma:

Együttműködés és csoportszerepek

A csoporton belüli együttműködés alapjai

Munkatársi kapcsolattérkép elkésztése (szociometriai gyakorlatok)

Érted haragszom, nem ellened – EQ fejlesztése

Személyes preferenciák szerepe a munkatársi kapcsolatokban (DISC, személyiségteszt)

Erőforrásgyűjtés: az erőforrások típusai és tudatosításuk

Informális kapcsolatok a szervezeten belül: a pletyka, a klikkek szerepe a mindennapi közösségi életben.

Közös rítusok, ünnepek, események.

 

Hatékony kommunikáció: szemléletfókuszú ügyfélszolgálati kommunikáció

A képzés célja: Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. Nincs ez másképp az ügyfélszolgálati munka során sem, sőt, itt kiemelten fontos, hogy hatékonyan kommunikáljunk. A cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek az ügyfélszolgálati kommunikáció sajátosságaival, szemlélettől a konkrét technikákig.

 

A képzés tartalma:

A kommunikáció alapmodellje az ügyfélszolgálati munkában

Az ügyfél szó jelentése (külső és belső ügyfelek)

Az ügyfélszolgálat fogalma: részleg vagy szemlélet?

Az ügyfélnek mindig igaza van? – mit tegyünk, ha mégsem?

A nemet mondás gyakorlata: hogyan mondjunk nemet, hogy az ügyfél elégedett legyen?

Érvelési gyakorlatok: meggyőzés vagy rábeszélés?

A logos, pathos és ethos jelentése és alkalmazása

Problémás ügyfelek kezelése

Nyitási és zárási technikák

Hogyan mérjük ügyfeleink elégedettségét?

Szituációs gyakorlatok az ügyfélszolgálati kommunikációra a képzés teljes hosszában, valamint ezeknek a gyakorlatoknak a feldolgozása, visszajelzések a résztvevőknek.

 

Működésfejlesztés: folyamatoptimalizálás és hatékonyságnövelés

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a folyamatok típusaival, képesek legyenek önállóan tipizálni a munkafolyamataikat. További cél, hogy tudják, az optimalizálás nem költségcsökkentés lehet, illetve felismerjék a veszteségeket. Cél továbbá, hogy tisztában legyenek az egyes hatékonysági szempontokkal és ezeket képesek legyenek alkalmazni a mindennapi munkájukban.

 

A képzés tartalma:

Fejlesztési területek a szervezetben és a működésfejlesztés helye ezen belül

A folyamatok tipizálása: terjedelem és tartalom szerinti tipizálás

A folyamatok terjedelem szerinti tipizálása: főfolyamat, részfolyamat, tevékenység

A szervezet folyamatainak felosztása (a konkrét szervezetre alkalmazva)

A folyamatok tartalom szerinti tipizálása: magfolyamat és támogató folyamatok, front office – back office, értékteremtés közvetlenül és közvetetten támogató folyamatok

Az optimalizálás lehetőségei

A hatékonyság koncepciója: értékteremtési, működési, szervezeti

Értékteremtési hatékonyság

Működési hatékonyság

Szervezeti hatékonyság

Időmenedzsment alapok a hatékonyság növelésére.

Kedvezményezett neve: PRI-MO-RA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: PRI-MO-RA 2000 Kft. épületének energetikai korszerűsítése napelemes rendszerrel

Szerződött támogatás összege: 25 225 115 Ft

Támogatás mértéke: 55%

Projekt befejezési dátuma: 2021.11.10.

Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2020-03024

 

Projekt leírás:

Projektünk egy projekt elemből állt, amely a napelemes rendszer telepítését célozta. A támogatási kérelem keretében tervezett rendszer telepítésének célja az volt, hogy a PRI-MO-RA 2000 Kft. csarnok épületének hálózati villamos energia fogyasztását minél nagyobb arányban kiválthassuk megújuló energiaforrásból származó villamos energiára, amelyet napelem rendszerrel kívántunk előállítani. A projekt keretében beépítésre került 362 db Trina Solar TSM-DE09.08 típusú, 395 Wp névleges teljesítményű napelem modul. A telepített rendszer 142,99 kwp összteljesítményű. A fejlesztésnek köszönhetően részben kiváltásra került a hálózati villamos energia fogyasztása, amely egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkenését, illetve a vállalkozás rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését, így megvalósítva a pályázati felhívás célját.

Kedvezményezett neve: PRI-MO-RA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Foglalkoztatásbővítés ösztönzése a Pri-MO-Ra 2000 Kft-nél

Szerződött támogatás összege: 41 160 000 Ft

Támogatás mértéke: 70%

Projekt befejezési dátuma: 2023.03.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.12-19-2020-00466

 

Projekt leírás:

A projekt keretében beszerzésre kerül egy pórszóró technológiai berendezés és egy targonca, amelyek lehetőséget adnak további 7 munkavállaló foglalkoztatására. A beruházásnak köszönhetően a jövőben sikerülne kiváltani gyártói tevékenységünk során az alvállalkozói munkát, amely eredményeként jelentősen nőne kapacitásunk.

A beszerzett eszközöknek és foglalkoztatni kívánt munkavállalóknak köszönhetően a jövőben termelési kapacitásunk nő, amelyre szükség van ahhoz, hogy export árbevételünk növelése lehetségessé váljon.

Projekt címe:

A PRI-MO-RA 2000 Kft. ügyviteli rendszerének fejlesztése komplex, átfogó hibrid vállalatirányítási rendszer bevezetése révén

Projekt leírása:

A Széchenyi 2020 „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című pályázati kiíráson elnyert 4,8 millió forint vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően bevezetett modulok segítségével átfogóan kezelhető minden fontos gazdasági esemény a társaságnál, valamint a beszerzésre kerülő hardver eszközök és egyéb szoftverek is a jövőbeni hatékony munkavégzést szolgálják. Az myCentury ERP rendszer bevezetését követően társaságunk ügyviteli folyamatai átláthatóbbá válnak. Ezzel közvetlenül vállalatunk hatékonyabb működését, közvetve pedig versenyképességünk növekedését segítik elő, ami hosszú távú fenntarthatóságunkhoz járul hozzá. Az internet szerepének és az on-line vásárlások népszerűségének növekedése várhatóan a webáruház hosszú távú működtethetőségét és fenntarthatóságát eredményezi. Az e-kereskedelemből származó bevételek pedig nagymértékben hozzájárulnak cégünk árbevételének illetve üzleti eredményének növekedéséhez.

Kedvezményezett neve:

PRI-MO-RA 2000 Kft.

Megvalósulás helyszíne:

5000 Szolnok, Külterület 0585/5 hrsz.

Igényelt kölcsön összege: 5 913 040 Ft

Vissza nem térítendő támogatás: 4 730 432 Ft

Támogatási intenzitás: 40%

Kedvezményezett elérhetősége:

Székhely: 5000 Szolnok, Külterület 0585/5. hrsz.
Tel: +36 30/229-4469

E-mail: info@primora.hu

Web: www.primora.hu

Projekt azonosító: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00869

Kedvezményezett neve: PRI-MO-RA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Gyártástechnológia fejlesztés robotika rendszer bevezetésével

Szerződött támogatás összege: 56 042 594 Ft

Támogatás mértéke: 63,24%

Projekt befejezési dátuma: 2020.12.15

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-00191

 

Projekt leírás:

Projektünk célja, egy olyan kerítésgyártási technológia megvalósítása volt, amely a gyártásunkat forradalmasítja robotika rendszert bevezetésével, technológiát kiszolgáló méretre alakítható sablon rendszer kialakításával.

A gyártástechnológiánkat robotika rendszerrel fejlesztettük. A jelen projekt célja az innovatív kerítésrendszerünk gyártásának hatékonnyá tétele volt, valamint az új technológiával gyártott innovatív kerítésrendszer piacra vitelének előkészítése.

A projekt célja volt továbbá a robotrendszer telepítési környezetének és gyártási folyamatainak a megtervezése.

Kedvezményezett neve: PRI-MO-RA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:Munkahelyi képzések megvalósítása a Pri-Mo-Ra 2000 és a Kerítés Kft-nél.

Szerződött támogatás összege:3 461 533 Ft

Támogatás mértéke: 70%

Projekt befejezési dátuma: 2021.07.30.

Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-01104

 

Projekt leírás:

A projekt célja a munkavállalók és vezetők szakmai kompetenciáinak révén a cég versenyképességének fejlesztése volt, valamint a minél hatékonyabb adaptáció képességének megteremtése a megváltozott piaci körülményekhez, igényekhez.

A alábbi képzések kerültek megvalósításra:

  • Építő-és anyagmozgató gép kezelő (Targoncakezelő)    
  • Pénzügyi és számviteli ügyintéző
  • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
  • Vezetői kompetenciák fejlesztése az Ipar 4.0 tükrében
  • Építő-és anyagmozgató gép kezelő (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő)

A projektbe összesen 15 fő saját munkavállaló került bevonásra. A képzéseket mind a 15 fő sikeresen elvégezte, tehát a bizonyítványt szerzők aránya a projektben 100%.

A képzések révén a munkavállalók munkája fejlődik, elkötelezettebbek lesznek a cég iránt, illetve a motiváció szintjük is emelkedik. A hatékony szervezeti munkának szüksége van arra, hogy a meglévő kapcsolatok jó formában és a megfelelő időben integrálódjanak egy cégen belüli projektben vagy magában a vállalati működés folyamatában. A dolgozók szakmai hozzáértésének növekedése a cég termelési kapacitásának növekedését fogja eredményezni.