1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

1.1. Az „Legyél saját szerencséd kovácsa!” játék szervezője a PRI-MO-RA 2000 KFT. (továbbiakban Szervező), székhely: 5000 Szolnok 0585/5 HRSZ., adószám: 12778069-2-16.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2024. 01. 24-ig betöltötte 18. életévét (továbbiakban Résztvevők).

2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Játék 2024.01.24. 08:00 órától 2024. 02. 29. 16:00 óráig tart. A Játék időtartamának lejártát követően történt feliratkozások érvénytelenek.

4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

4.1. Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a https://www.primora.hu/ főoldalán található felugró ablakban e-mail címét megadva feliratkozik a hírlevelümkre és kupont igényel.

4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el.

4.3. Egy személy csak egy feliratkozással vehet részt a Játékban.

5. KUPON ÁTVÉTELE

5.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségen, e-mail-ben értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján.

6. A VERSENY SZABÁLYZATA

6.1. A játék során kapott kupon 2024.01.24. és 2024.06.01. között váltható be a primora.hu weboldalon, vagy emailben egyedi árajánlatok esetén.

6.2. A kuponon szereplő kedvezmény más kedvezménnyel össze nem vonható, minden résztvevő csak egy kupont használhat fel.

6.3. A leadott megrendelések 50% előleg befizetésével érvényesek, mely befizetését a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül teljesíteni kell előlegbekérő alapján

6.4. A tartozék szettek csak hozzá kapcsolódó elemekkel együtt rendelhetők.

6.4. Kereskedelmi mennyiségeket nem áll módunkban kiszolgálni.

7. VIS MAJOR

7.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

7.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervezőmentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítéstmegakadályozzák vagy késleltetik.

8. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

8.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

9. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

9.1. A Játékban való részvétel révén a részvevők feltétlen módon elfogadják, hogy a személyes azonosítói adataikat adatbázisban tárolják, és a Szervező és alvállalkozói felhasználhatják utólag, hasonló alkalmakkor közvetlen vagy közvetett marketing célra, a törvény által megkövetelt adatok közléséhez, a díjak kiadásához, stb.

9.2. Ha a résztvevők írásban másképp nem kérik, beleegyeznek abba, hogy Szervező a személyes információkat összegyűjtse az előző paragrafus szerinti módon.

9.3. A résztvevők a személyi adatok felhasználásához vagy bármely információ vagy levelezés átvételéhez való jogot bármikor visszavonhatják írásos kérés révén, amelyet a Szervező címére küld meg.

9.4. Szervező mindenkori adatvédelmi és adatkezelési szabályzata elérhető a https://www.primora.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ weboldalon.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében.

10.2 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg.

Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.